۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

مخالفت با آزادی مشروط موسی ساکت از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت

خانه حقوق بشر ایران
با درخواست آزادی موسی ساکت، مسئول شعبه آذربایجان شرقی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) مخالفت شد.
 با سپری شدن بیش از نیمی از دوران محکومیت موسی ساکت در زندان تبریز و درخواست خانواده وی از مسئولان قضایی برای موافقت با آزادی مشروط وی، علیرغم موافقت شورای مرکزی زندان تبریز؛ خویبارپور، قاضی شعبه ۴ تجدید نظر تبریز، با این درخواست مخالفت کرده است.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» وی همچنین عنوان نموده است برای موافقت با آزادی مشروط موسی ساکـت، وی باید بصورت کتبی به اشتباهات خود اعتراف نماید.
موسی ساکت در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ در دو نوبت در ۲۵ خرداد ۸۸ و ۱۳ آبان ۸۸ بازداشت و به اتهام عضویت در “نهضت آزادی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
موسی ساکت، در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ مسئول ستاد شهروند آزاد (حامیان مطالبه محور کروبی) در استان آذربایجان شرقی بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر