۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار برجسته کشور با دستبند و پابند بر تخت بیمارستان بستری است

از یکی از بیمارستا‌ن‌های تهران گزارش رسیده، عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار برجسته کشور را با دستبند و پابند بر تخت بیمارستان بستری است.

گزارشگران گمنام از بیمارستان مزبور، خبر داده‌اند این فعال سیاسی که بیش از ۲۹ ماه است بدون یک روز مرخصی در زندان بسر می‌برد، بر اثر اعتصاب غذاهای متعدد و روزه های سیاسی طولانی و نیز فشارها و محدودیت‌های گوناگون در زندان، به شدت ضعیف شده است.

بنا بر این گزارش، چهار مامور امنیتی به صورت دائمی در اتاق کوچکی که تخت سحرخیز در آن قرار دارد، مراقب او و روابط اش هستند. قابل توجه است که با وجود ضعف جسمی و بیماری های مختلف سحرخیز، دست و پای او در اغلب ساعات شبانه روز به صورت ضربدری به تخت زنجیر شده است.

ماموران امنیتی سخت گیری شدیدی برای روابط سحرخیز برقرار کرده اند. حتی تماس کادر پژشکی و پیراپزشکی بیمارستان با او نیز دچار تضییقات گوناگون است.

مطابق این گزارش، سحرخیز نسبت به ماه‌های گذشته، دچار ضعف و لاغری شدید شده است. 

او از تغییرات شدید فشار خون رنج می برد. همچنین کمر درد و گردن درد او تا بدان حد است که امکان خم کردن سر و گردن خود را ندارد.

گزارشگران از درون بیمارستان تصریح کرده اند که عدم دسترسی لازم سحرخیز در زندان رجایی شهر به میوه و سبزی، و کمبود ویتامین های مختلف، تاثیرات فیزیولوژیک و جسمی محسوسی بر وی به همراه داشته است. زندانیان زندان رجایی شهر در هفته های گذشته با محدودیت بسیار زیاد برای خوردن میوه و سبزی مواجه بوده اند. شلغم، تنها فرآورده ی صیفی است که آنها از آن بهره مند بوده اند.

مطابق این گزارش، در کبد سحرخیز نیز غده ای مشاهده شده که پزشکان در حال بررسی آن هستند.

از ماه ها قبل، همسر سحرخیز با ارسال نامه به دادستان تهران، خواستار پیگیری معالجات وی در خارج از زندان، به خرج و هزینه‌ی خانواده اش شده بود. 

این درخواست ظاهرا تا چند روز پیش بی پاسخ مانده؛ و ظاهرا وخامت وضع جسمی سحرخیز که پزشکان بهداری رجایی شهر مکرر به آن گواهی داده بودند، بدان حد رسیده که مقامات قضایی و امنیتی با تعقیب درمان وی در خارج از زندان موافقت کرده اند.

قابل اشاره است که سحرخیز از جمله انگشت شمار زندانیان سیاسی پس از کودتای انتخاباتی است که از یک روز مرخصی نیز برخوردار نشده است. مسعود باستانی، روزنامه نگار یکی از این زندانیان انگشت شمار است.

عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب، و مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات است. 

وی نیمه تیرماه ۱۳۸۸ و پس از نگارش چند یادداشت انتقادی، حمایت از جنبش مردمی، و نقد صریح رهبر جمهوری اسلامی، به شکل غیرقانونی بازداشت شد.

سحرخیز در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت، به شکلی که دنده‌های او شکست.

او ماه‌ها در انفرادی و شرایط سخت بازداشتگاه های ۲۰۹ و ۲۴۰ محبوس بود و بعدتر به زندان رجایی شهر تبعید شد.

ماموران امنیتی در بدرفتاری با وی، حتی یک شب تا صبح، او و مهدی محمودیان را در هوای سرد بدون هیچ لباس اضافه، مرود آزار قرار دادند. بعدتر، زندانیان زیادی صدای دویدن و نفس زدن و گام های تند سحرخیز را برای ساعات طولانی، از فراز سلول های خود گزارش دادند.

عوارض آن بدرفتاری، البته دامنگیر محمودیان شد. پس از آن بود که یکی از ریه های افشاکننده ی کهریزک دچار ضایعات جدی شد. محمودیان هم اینک با عوارض گوناگون تنفسی و مغزی ناشی از عدم فعالیت یکی از ریه هایش، در رجایی شهر با بیماری های مختلف و مشکلات و محدودیت های این زندان، در حال ادامه دوران محکومیت خود است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر