۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

شخص ناراضي كه به احمدي نژاد كفش پرتاب كرد, زير شكنجه و در معرض اعدام!

گزارش كوتاهي از وضعيت رشيد شهبندي، فردي كه به احمدي نژاد كفش پرتاب كرد به دستمان رسيده است.

بر اساس اين گزارشات, فردي که به سوي احمدي نژاد کفش پرتاب کرده بود و بازداشت گرديد،هم اكنون تحت فشار و شکنجه بسيار ميباشد و گفته ميشود، احتمال دارد حکم سنگيني به وي بدهند، و حتي به گفته برخي از نفراتيكه تا حدي از وضعيت وي اطلاع داشته اند، احتمال و امکان دادن حكم اعدام به رشيد شهبندي نيز وجود دارد.
رشيد شهبندي چند سال پيش به اتهام توهين به رهبري در زندان اوين بوده است. او همچنين بخاطر اعتراض به خاتمي و پرتاب تخم مرغ به سمت وي. پرونده اي نيز در اين رابطه دارد.
گفته ميشود، احتمال دارد كه براي رشيد شهبندي به خاطر پرونده هاي قبلي و پرتاب کفش
به سمت احمدي نژاد حکم سنگيني همچون اعدام صادر گردد.
لازم به ذکر است که وي بدليل مشكلاتي كه براي خانواده اش پيش آمده بوده, منجمله هزينه زيادي
كه جهت درمان فرزندش براي درمان سوختگي مي بايست پرداخت مي كرده است
 با مشكل مالي و اقتصادي زيادي دست به گريبان بوده و از اين رو در حين روبرو شدن با احمدي نژاد, و 
شنيدن دروغ هاي او در برابر كارگران, اقدام به پرتاب كفش خود به سوي او مي كند تا بلكه به اين وسيله, اعتراض 
و نفرت خود را آشكار كند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر