۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

بازداشت حسنعلی مصطفايی روحانی منتقد

صبح روز دوشنبه بيست و دوم آذر حسنعلی مصطفايی، روحانی منتقد دولت بازداشت شد.
به گزارش جرس، صبح روز دوشنبه مامورين وزرات اطلاعات به منزل حسنعلی مصطفايی، از روحانيون منتقد و فعال سياسی مقيم نجف آباد وارد شدند و پس از بازرسی خانه، ايشان را به مکان نامعلومی بردند و کماکان اطلاعی از وضعيت وی در دست نيست.
اين روحانی بازداشت شده در دروس وحيد خراسانی، مکارم شيرازی، صانعی، نوری همدانی شرکت داشته و از شاگردان نزديک آيت الله منتظری بودند.

هنوز از علت بازداشت حسنعلی مصطفايی و سرنوشت وی خبری در دست نیست.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
  • بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
  • بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
  • بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
  • ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر