۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

بازهم دیوار زندان؛ پیام رسول بداقی بە مناسبت روز جهانی معلم

به گزارش خبرنامه از کمیتە دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ; رسول بداقی آموزگار دربند و عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران، باسرودن شعری سپید از داخل زندان رجایی شهر کرج بە گرامی داشت روز جهانی معلم پرداختە است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر