۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبه

نامه ای از زندان رجایی شهر کرج به پینک فلوید؛ ترانه ای برای مردم آزادیخواه ایران بسازید!کمپین جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی بنا به درخواست زندانیان سیاسی از گرایشات سیاسی مختلف٬ و بنا به تماس مستقیمی که با مینا احدی گرفته اند٬ برای جلب توجه افکار عمومی بین المللی به موقعیت زندانیان سیاسی و برای آزادی همه آنها صرف نظر از هر عقیده و مرامی اعلام میشود. آمار زندانیان سیاسی در ایران صدها نفر است. ما تا کنون اسامی ششصد نفر از این زندانیان را در اختیار داریم. رهبران کارگری٬ دانشجویان معترض٬ وبلاگ نویسان٬ وکلا٬ فعالین سیاسی و جوانانی که در اعتراضات میلیونی سال ۱٣۸۸دستگیر و زندانی شده اند. تعدادی از این زندانیان را خطر اجرای حکم اعدام تهدید میکند. امروز همه این اسرای در بند انتظار دارند که ما متحدانه برای آزادی همه آنها تلاشی متمرکز و بین المللی را در دستور بگذاریم. زندانیان معتقدند که بهتر است همه سازمانها و نهادهای مخالف اعدام و خواهان آزادی زندانیان سیاسی دست به دست هم داده و برای جلب توجه افکار عمومی بین المللی به وضع وخیم زندانها در ایران و برای آزادی همه زندانیان سیاسی یک کار متحدانه انجام دهند.
این کمپین با پخش یک پیام از داخل زندان ٬ پیامی خطاب به پینک فلوید رسما آغاز میشود:
راجر عزیز!
در طول تاریخ همواره کسانی قصد داشته اند٬ دیوارهایی بنا کنند درمقابل انسانهای آزاده و با شرافت که دغدغه ای جز آزادی٬ عدالت و صلح نداشته اند. دیواری که آجرهایش را خودخواهی٬ خودکامگی استثمار و بی عدالتی تشکیل میداده است. من برای تو از درد و وحشت مینویسم. از زندانی به وسعت ایران که مردمانش در غل و زنجیر فاشیسم قرار دارند. مردمی که حق زندگی حق انتخاب٬ آزادیهای فردی و اجتماعی و حق جستجوی شادمانی از آنها سلب شده است. من در حالی این نامه برای تو مینویسم که دیوارهای بلند و سرد زندان مرا احاطه کرده است.
راجر عزیز!
جنبش آزادیخواهی و دمکراسی خواهی ملت ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند پشتیبانی و حمایت انسانهای آزاده و هنرمندان مسئول و مبتکری چون شما است از شما بعنوان هنرمندی شهیر و تاثیر گذار درسطح جهان تقاضا دارم ترانه ای برای مردان و زنان ایران که برای رهایی بپا خاسته اند٬ بسرایید تا هم باعث دلگرمی آنان شود و هم وجدانهای بیدار از وضعیت دشوار و سختی که آنها در آن بسر میبرند آگاه گردند. این متن را با الهام از” آلبوم د-وال” نوشته ام آلبومی که اشعار و ترانه هایش روزگار نوجوانی و جوانی بخشی از زندگی من بود. همواره دوستم بود. همواره دوستت داشتم و برای تو و گروه پینک فلوید احترام زیادی قائل بوده ام. .. به امید روزی که دیوارها فرو ریزد و زنجیرهای جهل و خودکامگی گسسته گردد.
به امید روزی که ما گیلاسهای خود را بلند کنیم و فریاد آزادی سر دهیم.
با بهترین آرزوها برای تو
از زندان رجایی شهر کرج
این اولین پیام برای کمپین آزادی زندانیان سیاسی از زندان رجایی شهر کرج است. پیام صوتی انگلیسی و فارسی این متن در اختیار گروه پینک فلوید قرار میگیرد.
این یکی از پیامهایی است که زندانیان محبوس در سیاهچالهای جمهوری اسلامی از طریق این کمپین به دنیا مخابره کرده اند.
ما کمپینی جهانی را برای آزادی زندانیان سیاسیی و علیه اعدام اعلام میکنیم و سعی خواهیم کرد پیام زندانیان سیاسی و پیام محکومین به اعدام را به گوش جهانیان برسانیم و یک دوره از اعتراض و مبارزه علیه شکنجه، علیه اعدام و قتل عمد دولتی و علیه تحقیر زندانیان سیاسی به راه انداخته و فعالیت ها و پیامهای همبستگی بین المللی را به گوش زندانیان برسانیم.
اگر امروز نگاهها به ایران جلب شده و تحریم اقتصادی و خطر جنگ بر مردم سنگینی میکند٬ باید به دنیا اعلام کرد که راه اعتراض به جنایات و وحشیگریهای حکومت اسلامی بایکوت سیاسی حکومت، بستن سفارتخانه های این رژیم و دفاع از مبارزات برحق مردم ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی این حکومت جنایتکار است.
همگان را و بویژه کلیه نهادهای مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام را، به یک مبارزه همبسته و متحدانه برای رساندن صدای اعتراض زندانیان سیاسی به گوش جهانیان و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام فرامیخوانیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر