۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

شهر نیعده

هموطنان نازنین و ارجمند
به آگاهی میرساند
امروز برای بار چهارم ، در پارک آبیِ شهر نیعده، ایرانی ها مورد ضرب و شتم و توهین از سوی پرسنل و مدیریت پارک آبی قرار گرفته اند!!!
در دفعات پیشین نیز هموطن هامون مظلوم واقع شدن و علیرغم به سرقت رفتن اشیاشون و باز مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و تهدید شدن متاسفانه نتوانستند احیای حق کرده و دستشون به جایی بند نشد!!

بیایید براستی و اینبار در عمل و نه در شعار، اتحاد داشته باشیم.
پارک آبی این ترکهای نفهم رو تحریم کنید.
بسه دیگه توهین به ایرانی!
بسه دیگه لگدمال شدن شخصیت ایرانی ها!
چقدر پول مفت بریزیم تو حلقوم این ترکها نمک نشناس!!؟؟

به تمام دوستان خود نیز آگاهی دهید که دیگه نرَن پار آبی.
دوستی که امروز با شیلنک و چوب دستی کتک خورده هنوز تو بستره و نمیتونه به پشت بخوابه!!!

ایرانی غیرت داشته باش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر