۱۳۹۳ فروردین ۱, جمعه

مثل کبریت کشیدن در باد ...

مثل کبریت کشیدن در باد


    دیدنت دشوار است. 
  من ساده که. خلاف جهت آب شنا کردن را                                                                                                

مثل یک معجزه باور دارم. 


می کشم آخرین دانه کبریتم را. 

در ره باد. به امید دیدنت

. هر چه بادا باد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر